0 312 442 17 00
Güzeltepe Mah. A. Mithat Efendi Cad.
No 39 Çankaya ANKARA
Online Okul
Kayıtlarımız Başlamıştır
Norman
TV

Yabancı Dil Eğitimi

Bir yabancı dili öğrenmek, farklı kültürleri tanımak ve anlamak, kendi kültürümüzle bunları karşılaştırmak ve bireyin ufkunun gelişimini sağlamak üzere dünyaya açılan yeni bir penceredir. Günümüzde ortak bir dil olarak İngilizcenin uluslararası iletişimde dünyadaki önemi yadsınamaz. Bu yüzden Özel Öztuna Norman Anadolu Lisesinde öğrencilerimizin ortak ihtiyaçları arasında önemli bir konum edinmiş olan İngilizce eğitimine büyük önem ve yer verilmiştir. Bu amaçla dil eğitim programımız, öğrencilerimiz tarafından İngilizcenin etkili edinimine çeşitli fırsatlar yaratarak yaparak-yaşayarak öğrenmelerine fırsat verecek bir yapıda tasarlanmıştır. Biliyoruz ki yabancı dil ancak bol bol konuşularak yani pratik yapılarak öğrenilebilir. Bu bilinçle haftada 10 saate kadar varan bir dil eğitimi programı uygulanmaktadır. Üstelik, yabancı dil eğitim programının ağırlıklı kısmını konuşma pratikleri oluşturmaktadır. Öğrencilerimiz, her sınıf için atanan İngilizce öğretmenlerinin rehberliğinde farklı ve yaratıcı dil pratiği uygulamaları yaparak eğitimlerini pekiştirmekte. Öğretim sistemimiz, dilde dört temel beceriyi (Dinleme, Konuşma, Okuma ve Yazma) geliştirmeyi hedefleyen Core skills derslerinin yanı sıra, meşhur eğitimci Vygotsky’nin sosyal iletişim ile öğrenme kuramına göre düzenlenmiş broadening skills programı ile öğrencilerimizin birebir dil gelişimini sağlamak ve takip etmek amacıyla sadece sınıfta değil, okul ortamında da sosyal bir bağın kurulması ve yabancı dil konuşma pratiklerinin yapılabilmesi yaklaşımına bağlanmıştır. Öğrencilerimizin İngilizce dil becerilerinin yanı sıra özgüvenlerini ve sorun çözme yetilerini de geliştirecek Türkiye’de ve yurt dışında çeşitli dil etkinliğine katılmasına olanaklar yaratılmıştır. Bu destekçi çalışmalar arasında: Yurt dışında yaz ve kış okulları, yurt dışında öğrenci değişim programları, Model Birleşmiş Millet (MUN) münazaraları, İngilizce yıllık dergi çalışmaları, çeviri atölyeleri, sunum teknikleri, İngilizce bireysel proje kulüpleri, dijital İngilizce öğrenim materyalleri vb. yer almaktadır. Ayrıca tüm dil çalışmalarımız zengin, nitelikli ve teknolojiyle bütünleştirilmiş öğretim materyalleriyle desteklenmektedir. Elbette hata yapılmadan bir yabancı dilde konuşma yetisi geliştirilemez. Ne yazık ki birçok öğrenci hata yapmaktan ve mahcup olmaktan çekinir. İngilizce dil eğitimi programımız etkin bir yabancı dil edinimi için öncelikle ön yargıların kırılması ve öğrencilerin konuşma riskine girebilecekleri güven ortamlarının oluşturulmasıyla sağlanabileceğini, bunun da özellikle bilimsel sosyal öğrenme kuramlarına göre kurgulanmış yoğun ve çeşitli dil dersleriyle desteklenmesi gerektiği bilinciyle kurgulanmıştır.