0 312 442 17 00
Güzeltepe Mah. A. Mithat Efendi Cad.
No 39 Çankaya ANKARA
Online Okul
Kayıtlarımız Başlamıştır
Norman
TV

Tarama Sınavları

Her öğretmen derse girdiği 9-10 ve 11. sınıf öğrencilerine ayda en az bir kez olmak üzere işlediği konuları kapsayacak şekilde tarama sınavı uygular. Bu sınavın yapılma amacı öğrencilerimizin eğitim süreci içerisinde öğrenme düzeyini belirlemek, ünite ve konularda hedeflenen kazanımların hangi düzeyde öğrenilip öğrenilmediğini incelemektir. Sonuçlar, öğrencilerin rehber öğretmenine ve rehberlik servisine bildirilir. Limit altı kalan öğrencilere tarama sınavını takip eden uygun bir günde saat 17.00’den sonra konu tekrar dersleri yapılır. Bu program önceden veliye de bildirilir.