0 312 442 17 00
Güzeltepe Mah. A. Mithat Efendi Cad.
No 39 Çankaya ANKARA
Online Okul
Kayıtlarımız Başlamıştır
Norman
TV

SINIF REHBERLİĞİ SİSTEMİMİZ

Sınıf rehberliği, okul psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Öğrenci-veli-öğretmen arasındaki en önemli köprüdür. Sınıf rehber öğretmenlerimiz,  öğrencilerimiz ile yakından ilgilenirler. Haftalık olarak rehberlik saatleri içerisinde öğrencilerin mesleki, eğitsel, sosyal, kişisel ve duygusal gelişimlerine yönelik çalışmalar yaparlar. Buradaki amaç, öğrencinin gelişimini takip etmek ve kendi potansiyelini ortaya çıkarmasını sağlamaktır. Sınıf rehber öğretmeni bu amaç doğrultusunda öğrencinin kendisini tanımasına, ilgi alanlarının farkına varıp bu alanlarla ilgili hedef belirlemesine, düzenli ve verimli ders çalışma teknikleri hakkında bilgi vererek öğrenmeyi öğrenmesine, karşılaşabileceği problemlerle baş etme becerisi kazanmasına yardımcı olur. Bu doğrultuda öğrencilerle de düzenli görüşmeler yapar. Bu görüşmeler sonunda gelişimlerini takip eder. Gerek gördüğü durumlarda okul rehberlik servisine yönlendirir. Sınıf rehber öğretmeni tarafından bir ay boyunca yapılan görüşmeler, her öğrenci için detaylı bir biçimde değerlendirilip raporlanarak rehberlik servisine iletilir ve aile ile de irtibata geçilerek düzenli bilgi verilir.