0 312 442 17 00
Güzeltepe Mah. A. Mithat Efendi Cad.
No 39 Çankaya ANKARA
Online Okul
Kayıtlarımız Başlamıştır
Norman
TV

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİMİZ

            Rehberlik servisi öğrenciyi disipline etme ve kontrol amacı gütmez. Rehberlik servisi; öğrencilerin kişisel, eğitsel ve mesleki gelişimlerinde onlara destek sağlamayı, sorun çözme becerilerini kazandırmayı, kendi potansiyellerini ortaya çıkartmada yardımcı olmayı ve bu süreçlerde de öğretmenler ve veliler ile iş birliğinde ilerlemeyi amaçlar fakat asıl önemli olan, bu iş birliğinin öğrenci ile sağlanabilmesidir. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinde bireysel farklılıklara saygı ve tüm bu süreçte gizlilik ve gönüllülük esastır.

Rehberlik Servisinin Gerçekleştirdiği Etkinlikler

  1. Öğrencileri her yönden tanımak, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak amacıyla çeşitli test ve envanterler uygulamak.
  2. Üniversite hazırlık grubundaki öğrencilere, sınav sistemi, üniversiteler ve bölümler hakkında bilgilendirici seminerler vermek, üniversite tanıtım gezileri düzenlemek.
  3. Bireysel ve grupla psikolojik danışma hizmetleri sağlamak.
  4. Okula yeni başlayan öğrenci/öğrencilerin uyum sağlayabilmesi için oryantasyon planı yapmak.
  5. Tüm bu hizmetler içerisinde ve disiplin çalışmalarında öğrencilerin kişisel özelliklerini, gelişim dönemlerini ve psiko-sosyal konumlarını dikkate alarak bu farklılıklara bağlı olarak da öğrenciye yardımcı olmak ve öğretmenlere öğrencileri tanıtmak.