0 312 442 17 00
Güzeltepe Mah. A. Mithat Efendi Cad.
No 39 Çankaya ANKARA
Online Okul
Kayıtlarımız Başlamıştır
Norman
TV

OKULUMUZ AŞAĞIDAKİ KRİTERLERİN HEPSİNİ SAĞLAYARAK BEYAZ BAYRAK ALMIŞTIR. 

A. OKUL ÇEVRESİAPVP
1 Okul çevresinde çöp ve atık yığınları, su birikintileri,zararlı canlıların yerleşmesine yol açacak ortamlar yoktur.1
2.Bahçenin etrafı çevrilidir.1
3. Bahçe temiz (çöp, atık su birikintisi vb. yoktur) olup bahçe zemini düzgündür1
4.Bahçede çöp kovaları ve çöplerin toplandığı sistem vardır.2
5.Bina dış görünümü bakımlıdır.1
6.Okul bahçesi ağaçlandırılmıştır1
B. BİNA İÇİ
1. Tüm zeminler kolay temizlenebilir malzemeden yapılmıştır.1
2. Tüm duvarlar yerden 120 cm yüksekliğe kadar yıkanabilir boya ya da diğer malzeme ile kaplıdır.1
3. Zararlılarla mücadele yapılmaktadır (belge istenmesi).1
C.KORİDORLAR
1.Temiz ve düzenlidir.1
2. Her koridorda yeterli sayıda kapaklı çöp kovası ve kova içinde çöp poşeti vardır.1
3. Az kullanılan alanlar (merdiven altı çatı boşluğu vb.) temizdir.1
4.Sağlık, hijyen, çevre sağlığı vb. konuları içeren okul panosu vardır1
D. SINIFLAR
l. Öğrenci sayısı 40’ı geçmemektedir.1
2 Sınıfların duvarları boyalı, sınıflar temiz ve düzenlidir.3
3.Günlük olarak temizlik yapılmaktadır.2
4.Her sınıfta kapaklı çöp kovası ve kova içinde çöp poşeti vardır.2
5.Aydınlanması uygundur.1
6. Her teneffüste sınıflar havalandırılmaktadır.1
E.İDARİ BİRİM, ÖĞRETMEN ODASI, KÜTÜPHANE
1.Temiz ve düzenlidir.1
2.Günlük olarak temizlik yapılmaktadır.1
3.Kapaklı çöp kovası ve kova içinde çöp poşeti vardır.1
F.SPOR SALONU, TİYATRO SALONU, ATÖLYELER, LABORATUVARLAR
1.Temiz ve düzenlidir.1
2.Günlük olarak temizlik yapılmaktadır.1
3.Kapaklı çöp kovası ve kova içinde çöp poşeti vardır.1
G. TUVALET VE LAVABOLAR
1.Kız ve erkek öğrenciler için yeterli sayıda tuvalet vardır.2
2.Öğretmen ve personel için yeterli tuvalet vardır.1
3.Yeterli sayıda lavabo vardır.2
4.Tuvaletler temizdir, su birikintisi yoktur.2
5.Tuvalet pencerelerinde sineklik vardır.1
6.Her kabinde çalışır sifon, tuvalet kâğıdı, askı, çöp kovası ve kova içinde çöp poşeti vardır.5
7.Tuvalet ortak alanında sıvı sabun, kâğıt havlu/kurutma makinesi, çöp kovası ve kova içinde çöp poşeti vardır.4
8. Su kesintisi durumunda tuvaletlere su sağlayacak sistem vardır.2
9.Uygun kanalizasyon/fosseptik sistemi vardır.2
H.İÇME SUYU
1.Şebeke suyu kullanılmaktadır.5
2.Su kesintilerine karşı okulda su deposu vardır.2
3.Okul su deposu iç yüzey kaplaması, uygundur, tahliye vanası vardır.1
4.Okul su deposu temizliği düzenli olarak yapılmakta ve kayıt edilmektedir (belge ibraz edilecektir).1
5.Musluktan alınan su numunesine klor düzeyi yeterlidir.1
6.Kuyu/şebeke su numuneleri İTASHY’te belirtilen mikrobiyolojik şartları taşımaktadır.2
I.KANTİN/KOOPERATİF/YEMEKHANE
1.Çalışanların hijyen eğitimi belgesi vardır. (hijyen ile ilgili çıkarılan yönetmeliklere göre).3
2.Kullanılan araç, gereç, malzeme ve ekipmanlar temizdir.2
3.Son kullanım tarihi geçmiş gıda bulunmamaktadır.2
4.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan izinli gıdalar kullanılmaktadır.2
5.Fiziki koşullar, havalandırma ve aydınlatma yeterlidir.2
6.Duvar ve zeminler temiz ve bakımlıdır.2
7.Akarsuyu bulunan lavabo bulunmaktadır.2
8.Personelin giysisi temizdir. Kılık kıyafeti uygundur. (önlük, bone, eldiven vb.)3
9.Gıda hazırlama işi yapan personel eldiven, önlük ve bone kullanmaktadır.3
10.Gıdalar uygun koşullarda saklanmaktadır.3
11. Öğrencilerin ulaşabileceği yerde kapaklı çöp kovası ve kova içinde çöp poşeti vardır.2
J.İLKYARDIM
1.Yeterli sayıda temel ilkyardım sertifikası almış personel vardır.1
2.Revir/ilkyardım dolabı vardır.1
3. Revir/ilkyardım dolabında uygun ve yeterli miktarda temel ilkyardım malzemeleri bulunmaktadır.2
 K.DİĞER
1.Temizlik işiyle görevli personel vardır.1
2.Temizlik için uygun araç-gereç ve malzeme vardır.1
3.Dönüştürülebilecek katı atıklar için geri dönüşüm kutuları vardır1
4.Sınıflar, kantin/kooperatif/yemekhane ve tuvaletlerin temizliğinin periyodik olarak yapıldığına dair çizelge vardır.1
5.Okulda engelli öğrencilerin ihtiyacına cevap verecek (engelli rampası, tuvalet- lavabo, engelli asansörü) vardır.1
6.Sağlık Bakanlığı veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığından bildirim kaydı almış temizlik ürünleri kullanılmaktadır1
7.Eğitim öğretim yılı içeresinde öğrencilere yönelik sağlık, hijyen, çevre sağlığı vb. eğitimler düzenlenmiştir1