0 312 442 17 00
Güzeltepe Mah. A. Mithat Efendi Cad.
No 39 Çankaya ANKARA
Online Okul
Kayıtlarımız Başlamıştır
Norman
TV

OKULUMUZ AŞAĞIDAKİ KRİTERLERİN HEPSİNİ SAĞLAYARAK BESLENME DOSTU OKUL SERTİFİKASI ALMIŞTIR. 

 

A. YÖNETİM FAALİYETLERİ 
1. Beslenme Dostu Okul Planı hazırlamak için “Okul Sağlığı Yönetim Ekibi” bulunmaktadır
2. Beslenme Dostu Okul Planı hazırlanmış ve planda amaç, hedefler ve etkinlikler belirlenmiştir
3. Etkinliklerin izleme/değerlendirmesi yapılmaktadır
4. Beslenme Dostu Okul Planı’nın benimsenmesi ve yaygınlaştırılması konusunda çalışmalar yapılmaktadır
5. Okul çağı  çocuklarının gereksinimlerine  ve kültürel yapıya  uygun  bir beslenme  eğitimi  öğretim programları doğrultusunda etkin bir şekilde verilmektedir
6. Beden eğitimi öğretim programı doğrultusunda; yaş, cinsiyet ve kültürel açıdan uygun fiziksel aktivite eğitimi etkin şekilde verilmektedir
B. EĞİTİM FAALİYETLERİ VE FARKINDALIĞIN ARTTIRILMASI 
1. Sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında sınıf içinde münazara ortamı yaratılmakta, akran eğitiminden yararlanılarak   öğrencilerin   birbirlerini   eğitmelerine   ve   beslenme   konularını   birlikte   tartışmalarına   zemin hazırlanmaktadır.
2. Sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında ulusal/uluslararası gün/haftalar etkin olarak kutlanmaktadır.
3. Sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamı teşvik edici bilgi yarışması, resim yarışması, şenlik vb. okul içi etkinlikler düzenlenmektedir.
4. Velilere yönelik sağlık, sağlıklı beslenme, hareketli yaşam vb. konularda bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.
5. Okul çalışanlarına sağlık, sağlıklı beslenme, hareketli yaşam vb. konularda eğitim verilmektedir.
C. OKUL SAĞLIĞI HİZMETLERİ
1. Öğrencilerin boy/kilo ölçümleri yılda en az bir kere yapılmakta ve sonuçlar öğrenci ve velilerle paylaşılmaktadır.
2.  Risk  grubundaki  (zayıf,  şişman)  öğrenciler  velileri  ile  görüşmeler/bilgilendirme  faaliyetleri  yapılarak  sağlık kuruluşlarına yönlendirilmektedir.
D. DESTEKLEYİCİ OKUL ÇEVRESİ OLUŞTURMA VE FİZİKİ KOŞULLAR 
1. Sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında doğru mesajlar var ve bu mesajlar okul içi uygun yerlerde (sınıf panoları, koridor panoları vb.) sergilenmektedir.
2. Okul bahçesi; oyun oynama, koşma vb. faaliyetlere uygun olarak düzenlenmiştir.
3. Okulun uygun donanım/ekipmana sahip bir spor salonu/çok amaçlı salon veya spor alanı bulunmaktadır.
4. Beden eğitimi ve spor etkinlikleri dersine aktif katılım sağlanmaktadır.
5. Çeşitli spor dallarında takımlar bulunmaktadır ve öğretmen/ilgili uzmanlar eşliğinde antrenman yapılmaktadır.
6. Okul çalışanları sağlıklı yaşam tarzını, sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite yapmayı teşvik edecek şekilde model olmaktadır.
7. Öğrencilerin ara öğün yapmaları teşvik edilmekte ve ara öğün içerikleri öğretmenlerce/ilgili uzmanlarca kontrol edilmektedir
8. Okul çevresinde hizmet veren yiyecek/içecek satışı yapan yerlerin denetlenmesi ve kontrolü için rutin aralıklarla ilgili kurumlardan destek alınmaktadır.
9. Güvenli hijyen ve sanitasyon davranışı desteklenmektedir.
10. Okulda olumlu sosyal çevre geliştirilmektedir.
11. Okulun yemekhane/taşımalı yemek hizmeti: Yok □ ( 12. maddeye geçin )     Var □ ( a,b,c,d maddelerini puanlayın )
a. Yemek yiyebilmek için uygun süre (en az 40 dakika) ayrılmaktadır.
b. Menüler Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı menü modelleri örnek alınarak hazırlanmaktadır.
c. Yemekhane hizmetleri yönetim tarafından rutin aralıklarla denetlenmekte ve gerekli durumlarda İl/İlçe Tarım Müdürlüğünden destek alınmaktadır
d. Okuldaki yemekhane ortamları, yiyecek-içecekler, yiyecek-içecek hizmeti sunanların faaliyetleri ilgili mevzuatlara uygundur
12. Okulun kantini/kooperatifi: Yok □     Var □ ( a,b,c,d,e maddelerini puanlayın )
a. Okul kantin/kooperatifinde; süt ve/veya ayran ve/veya yoğurt satışı yapılmaktadır.
b. Okul kantin/kooperatifinde; tane ile meyve/sebze ve/veya taze sıkılmış meyve/sebze suyu satışı yapılmaktadır.
c. Yetersiz ve dengesiz beslenmeye neden olabilecek gıda maddelerinin tüketimini özendirici reklam, promosyon, tanıtım amaçlı afiş, poster, broşür bulunmamaktadır ve bu ürünlerin satışı yapılmamaktadır.
d. Okuldaki kantin/kooperatif ortamları, yiyecek-içecekler ve kantin/kooperatif hizmeti sunanların faaliyetleri ilgili mevzuatlara uygundur
e. Okul kantini; ilgili genelgede belirtilen esaslara uygun olarak, ayda en az bir kez aynı genelge ekinde bulunan “Okul Kantini Denetim Formu” kullanılarak denetlenmektedir.