0 312 442 17 00
Güzeltepe Mah. A. Mithat Efendi Cad.
No 39 Çankaya ANKARA
Online Okul
Kayıtlarımız Başlamıştır
Norman
TV

Örnek Bir Okul

Değerli veliler ve sevgili öğrenciler,
Tarih bilimi çağları adlandırırken o çağda en büyük atılımların gerçekleştiği alanları referans alır. İçinde bulunduğumuz zamanlara “sanayi sonrası çağ” ya da “bilgi çağı” adı verilmektedir. Bu da çağımızda en önemli atılımların bilgi alanında olduğunu göstermektedir. Bilginin sözlük tanımına baktığımızda “İnsan aklının alabileceği gerçek olgu ve ilkelerin tamamının adı veya bir konu ya da iş konusunda öğrenilen yahut öğretilen şeyler” ifadesini buluruz.
Bilgi çağında bilgiye ulaşmak her an, her yerde mümkün olsa da amaca en uygun ve  kirlenmemiş bilginin asıl kaynağının okullar olduğu yadsınamaz bir gerçek olmaya devam etmektedir.
Okul kavramı da birçok kavram gibi bin yıllar içinde gerek tanımsal gerekse işlevsel değişimlere uğramıştır. Artık sadece öğrencinin beynini hedef alan okul anlayışı rafa kaldırılmış durumdadır. Okul; öğrencinin psikolojik, akademik, sosyal, sanatsal hatta biyolojik alanda yeterlilik kazandığı, gelecek yaşamı için bilgi, tutum, değer ve deneyim edindiği ve artı değerler ürettiği yer olmuştur.
Ülkemizdeki üniversitelere giriş sınav modelinin temel eğitim sistemimizle olan uyuşmazlığı ve sürekli olarak değişen sınav sistemleri yüzünden ne yazık ki birçok okul, varoluş işlevlerini yerine getiremez olmuştur. Okullarımızın geneli ,ya sadece akademik başarıyı hedefleyerek öğrencileri sınava hazırlayan test merkezlerine dönüşmüş ya da belli bir
süre o kuruma kayıtlı olan herkese diploma veren işlevsiz zaman geçirme alanları haline gelmiştir.
Norman Anadolu Lisesi olarak biz, bu bozulmanın önüne geçmek öğrencilerimizi
üniversite giriş sınavlarına profesyonelce hazırlarken bir taraftan da donanımlı, kültürlü, herkese karşı saygılı, mutlu, Atatürk İlkelerine bağlı saygın bireyler olarak yetiştirmek
üzere hazırladığımız eğitim programlarımızla ,okul kavramına gerçek misyonunu ve vizyonunu kazandırarak bu alanda çalışan herkese model olma hedefiyle yola çıkmış bulunmaktayız.
Biz Norman Anadolu Lisesi’nde öğrencilerimizi bir üst eğitim kurumu olan üniversitelere giriş sınavlarına hazırlarken sadece dershane mantığıyla “teorik temelsiz soru
çözümü” ya da sadece okul mantığıyla “soru çözümsüz teori anlatımı” ilkeleriyle hareket etmiyoruz. 22 yıllık öğretmenlik ve eğitim koçluğu deneyimimle; pekiştirilmemiş
bir teorik bilginin soru çözümünde yetersiz, soru çözümüne dönüştürülemeyen bir teorik
bilginin de işlevsiz olduğunu söyleyebilirim. Bu nedenle tüm bu sorunları ortadan kaldırmak amacıyla, yıllardır birlikte çalışan ve alanında öğretmenlik formasyon bilgisinde
üst düzey yetkinlikteki öğretmen arkadaşlarımla birlikte Norman Anadolu Lisesi eğitim
programlarını hazırladık.
Eve ödev vermeden, hem ara sınıflar hem de üniversite sınavına hazırlanacak öğrencilerimiz için konu tekrarı, pekiştirme, soru çözümü, sınav taktik ve stratejisi belirleme etkinliklerinin okulda ve öğretmen kontrolünde yapılan; ayrıca yabancı dil eğitiminde pratiğe ağırlık veren yoğun bir çalışma programının uygulanan, alan seçimi ve tercih sürecinin
sınavdan sonraki birkaç güne sıkıştırılmayıp yıllar boyunca yapılan analizlerle belirlenen
eğitim-öğretim anlayışımızla sektörde fark yaratacağımıza inancımız tamdır.
Okulumuz, öğrencilerimiz için sadece ders odaklı bir eğitim kurumu olmayıp, sanatsal, sportif ve sosyal aktivitenin yapılabildiği bir yaşam alanıdır.
Biz bu duygularla ,bilgi çağının gereklerine uygun bir eğitim kurumu olarak çocuklarımızı geleceğe hazırlamak ve dolayısıyla geleceğimizi birlikte tasarlayabilmek için sizleri
kurumumuza davet ediyoruz.