0 312 442 17 00
Güzeltepe Mah. A. Mithat Efendi Cad.
No 39 Çankaya ANKARA
Online Okul
Kayıtlarımız Başlamıştır
Norman
TV

KİTAP OKUYORUZ

Öğrencilerimiz bir orman kitaplarımız ise bu ormanı besleyen bir su kaynağıdır. Norman Anadolu Lisesi olarak Kitap Okuyoruz projemizle her bir öğrencimizin gelecekte bir çınar gibi kök salan, dayanaklı, sağlıklı ve bir ışık kadar parlak olmasını hedefliyoruz.

Bu hedeflerden beklenen sonuçlarımız ise

  • Kitap okuma bilincini kazandırmak.
  • Yaratıcı düşünme ve düşündüklerini en iyi şekilde ifade edebilmeyi kazandırmak.
  • Yorumlama yeteneklerini artırmak.
  • Yaşam boyu öğrenme felsefesinin yerleşmesine zemin hazırlamak.
  • Dilimizin korunması ve gelişmesi için öğrencilerimize kitabın değerini ve okuma alışkanlığının önemini fark ettirmek.
  • Öğrencilerimize üst düzey düşünme, anlatılanı anlama, soru sorma, sorgulama ve sorulan sorulara cevap verebilme yeteneğini kazandırmak.

Bu  hedeflere ulaşabilmek için Türk Dili ve Edebiyatı zümresi sınıf düzeylerine göre kitap belirleyerek, öğrencilerimize bu kitapların isimlerini verip rutin olarak takibini yapmaktadır.  Diğer branş öğretmenlerimiz ise kitap okuma konusunda iyi bir model  olmaktadır. Bütün branş öğretmenlerimizle bu süreci özverili ve işbirliği içerisinde ilerletmekteyiz.