0 312 442 17 00
Güzeltepe Mah. A. Mithat Efendi Cad.
No 39 Çankaya ANKARA
Online Okul
Kayıtlarımız Başlamıştır
Norman
TV

KİŞİSEL REHBERLİK

  • İLETİŞİM BECERİLERİ: Okulumuz öğrencilerinin eğitsel ve mesleki gelişimleri kadar kişisel gelişimleri de bizim için önemlidir. Öğrencilerimizin yaşam boyu sürdürülebilir beceriler kazanmaları konusunda onları desteklemeyi amaçlarız. İletişim becerileri çalışmalarımız; öğrencilerimizin kendilerini ifade etme, empati kurma, akran ve karşı cins ile sağlıklı ilişkiler kurma, iyi birer dinleyici olma ve olumlu davranış geliştirmeleri üzerine yoğunlaşmaktadır.
  • DUYGULARI İFADE ETME: Ergenlik ile beraber duygulardaki değişimler, iniş ve çıkışlar son derece normaldir. Duyguları ifade etme çalışmalarımız; öğrencilerimizin olumsuz ve olumlu duyguları tanımaları, kabul etmeleri ve kontrol etme kazanımlarına yöneliktir.
  • KARAR VERME BECERİLERİ: Bireyselliğe doğru adım atan gençlerimizin günlük ve geleceğe yönelik öznel olarak karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirmelerini önemsiyoruz. Bu nedenle sorumluluk alma, karar verme stratejileri, karar verme sürecini etkileyen faktörler ve sorunları ele alma biçimleri ile ilgili çalışmalar yapıyoruz.
  • KAYGI İLE BAŞ ETME: Kaygı, optimal düzeyde tutulduğu sürece sağlıklı ve güdülenme için yararlıdır. Ancak kaygının seviyesi arttıkça başarı azalır hatta günlük aktivitelerin yapılması bile zorlaşır. Özellikle ergenlik döneminde en sık karşılaştığımız duygu kaygıdır. Sosyal kaygı, gelecek kaygısı, sınav kaygısı derken öğrenciler bu kaygılarla baş etme zorluk çekerler. Bu nedenle kaygı ile doğru baş etme becerileri kazandırmak en önem verdiğimiz konulardan biridir.
  • MOTİVASYON: Her öğrencinin öğrenme ve ders çalışma yöntemi farklı olduğu gibi motive olma yolu da farklıdır. Öğrencilerimizin içsel motivasyonlarını keşfetmeleri, dışsal motivasyon kaynakları ile ilişkileri ve motivasyonlarının doğru aktarımı konularında onları motive ederek, destekleriz.