0 312 442 17 00
Güzeltepe Mah. A. Mithat Efendi Cad.
No 39 Çankaya ANKARA
Online Okul
Kayıtlarımız Başlamıştır
Norman
TV

Geleceğin Liderleri Geliyor

Norman Anadolu Lisesi olarak bizim en büyük hedefimiz ülkemizin her alanda aydınlık geleceğini kuracak nesiller yetiştirmektir.
Bu sebeple eğitim-öğretim sürecimiz boyunca ,karşılaştıkları güçlükler karşısında yeni çözüm yolları bulan, her şeyi merak eden, soru soran, tahminlerde bulunan, araştırma ve deney yapma eğilimi fazla olan, hayal güçleri gelişmiş, yeni ve değişik buluşlar ortaya koyan, bir konu üzerinde ilgisini ve dikkatini uzun süre canlı tutabilen, ayrıntılara dikkat eden, yanlış ve eksiklikleri ortaya çıkaran yaratıcı çocuklar yetiştirmek en büyük amacımızdır.