0 312 442 17 00
Güzeltepe Mah. A. Mithat Efendi Cad.
No 39 Çankaya ANKARA
Online Okul
Kayıtlarımız Başlamıştır
Norman
TV

EĞİTSEL REHBERLİK

  • VERİMLİ DERS ÇALIŞMA: Öğrencilerimizi bilinçsizce çok çalışmaları değil, verimli ve yeterli çalışmaları konusunda teşvik ederiz. Sene içerisinde öğrencilerimizin belirlediği hedefler doğrultusunda kendi öğrenme stilleri ile planlı, sistemli ve düzenli ders çalışmaları konularında destekleriz. Okul rehber öğretmenimiz isteyen veya ihtiyaç duyulan öğrenciye özel ve haftalık ders çalışma programı hazırlar. Böylelikle öğrenci hem kendi ihtiyaçlarına, ilgi alanlarına vakit yaratabilir hem de öğrencilerimizi haftalık olarak takip ederiz.
  • ÖĞRENME STİLLERİ:  En çok vurguladığımız ve önemsediğimiz konulardan biri bireysel farklılıklardır. Öğrencilerimizin hepsi biriciktir. Bu felsefeye olan inancımız ile her öğrencinin farklı öğrenme stiline sahip olduğunu biliyoruz. Onları kalıplaştırmaktan uzak, kendileri için en uygun ve en verimli olan öğrenme stilini keşfetmeleri için destekleriz. Bu doğrultuda öğrencilerimizin keşiflerine yardımcı olmak için envanterler, rehberlik derslerinde uygulamalar, bireyle ve grupla rehberlik çalışmaları yaparız.
  • ÖZ DİSİPLİN VE ZAMAN YÖNETİMİ: Öz disiplin ve zaman yönetimi başarının temelini oluşturan en önemli yapı taşlarıdır. Öz disiplin ve zaman yönetimi birbirlerinden ayrı ele alınamazlar. Biliyoruz ki öz disiplini edinmiş öğrenci, önceliklerini ve sorumluluklarını bilen öğrencidir. Ne zaman arkadaşlarına, hobilerine ve ailesine vakit ayırması gerektiğini ne zaman ders çalışması gerektiğini bilir. Amacımız bu sorumluluk bilincini öğrencilere aşılamak, öz disiplini edinmelerini sağlamak, erteleme davranışlarını etkili zaman kullanımı ile değiştirmektir.
  • HEDEF BELİRLEME: Kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik bir bütündür. Öğrencilerin hedef belirleyebilmeleri için öncelikle “Ben Kimim?” sorusuna cevap bulabilmeleri gerekmektedir ki bu da ergenlik döneminde, kimlik arayışının ve kendini bulma sürecinin içerisinde oldukça zordur. Bu nedenle öğrencilerimizin kişisel özelliklerini tanımaları, ilgi ve yeteneklerini keşfederek potansiyellerini ortaya çıkarmalarına, kendileri için en doğru ve gerçekçi hedefleri belirlemelerine yönelik çalışmalar yaparız.