0 312 442 17 00
Güzeltepe Mah. A. Mithat Efendi Cad.
No 39 Çankaya ANKARA
Online Okul
Kayıtlarımız Başlamıştır
Norman
TV

Kişisel Rehberlik

KİŞİSEL REHBERLİK

İLETİŞİM BECERİLERİ: Okulumuz öğrencilerinin eğitsel ve mesleki gelişimleri kadar kişisel gelişimleri de bizim için önemlidir. Öğrencilerimizin yaşam boyu sürdürülebilir beceriler kazanmaları konusunda onları desteklemeyi amaçlarız. İletişim becerileri çalışmalarımız; öğrencilerimizin kendilerini ifade etme, empati kurma, akran ve karşı cins ile sağlıklı ilişkiler kurma, iyi birer dinleyici olma ve olumlu davranış geliştirmeleri üzerine yoğunlaşmaktadır. DUYGULARI İFADE ETME:…

Temmuz 2, 2020
Yorum yapılmamış