0 312 442 17 00
Güzeltepe Mah. A. Mithat Efendi Cad.
No 39 Çankaya ANKARA
Online Okul
Kayıtlarımız Başlamıştır
Norman
TV

Rehberlik

SINIF REHBERLİĞİ SİSTEMİMİZ

Sınıf rehberliği, okul psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Öğrenci-veli-öğretmen arasındaki en önemli köprüdür. Sınıf rehber öğretmenlerimiz,  öğrencilerimiz ile yakından ilgilenirler. Haftalık olarak rehberlik saatleri içerisinde öğrencilerin mesleki, eğitsel, sosyal, kişisel ve duygusal gelişimlerine yönelik çalışmalar yaparlar. Buradaki amaç, öğrencinin gelişimini takip etmek ve kendi potansiyelini ortaya çıkarmasını sağlamaktır. Sınıf rehber öğretmeni bu…

Temmuz 2, 2020
Yorum yapılmamış
VELİLERİMİZE YÖNELİK

SEMİNERLER:  Sene içerisinde farklı temalarda tüm velilerimize yönelik veli semineri düzenleriz. İhtiyaç görüldüğü taktirde yaş ve sınıf seviyelerine göre de ayrı seminerler veririz.  Özellikle 12.sınıf öğrencilerimizin velileri için üniversite sınavı, sınav kaygısı,sınav döneminde veliye düşen sorumluluklar konularında seminerler ve paylaşım toplantıları düzenleriz. DÖKÜMANLAR: Velilerimizi her türlü bilgilendirmek ve geliştirmek amacıyla aylık olarak düzenli paylaşımlar, makaleler…

Temmuz 2, 2020
Yorum yapılmamış
MESLEKİ REHBERLİK

MESLEK VE KENDİNİ TANIMA ENVANTERLERİ: Öğrencilerimizin kendilerini tanımaları, ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri ve kendileri için ideal yükseköğretim programlarını ve mesleği bulabilmeleri amacıyla ulusal ve uluslararası kabul görmüş envanterleri öğrencilerimize 9.sınıftan itibaren uygulamaya başlarız. Envanter sonuçları, veli, öğrenci ve öğretmen görüşleri alan ve meslek seçimi için kaynak olarak öğrenci dosyalarında saklanır. ÜNİVERSİTE GEZİLERİ: Öğrencilerimizin üniversiteler hakkında…

Temmuz 2, 2020
Yorum yapılmamış
EĞİTSEL REHBERLİK

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA: Öğrencilerimizi bilinçsizce çok çalışmaları değil, verimli ve yeterli çalışmaları konusunda teşvik ederiz. Sene içerisinde öğrencilerimizin belirlediği hedefler doğrultusunda kendi öğrenme stilleri ile planlı, sistemli ve düzenli ders çalışmaları konularında destekleriz. Okul rehber öğretmenimiz isteyen veya ihtiyaç duyulan öğrenciye özel ve haftalık ders çalışma programı hazırlar. Böylelikle öğrenci hem kendi ihtiyaçlarına, ilgi alanlarına…

Temmuz 2, 2020
Yorum yapılmamış
KİŞİSEL REHBERLİK

İLETİŞİM BECERİLERİ: Okulumuz öğrencilerinin eğitsel ve mesleki gelişimleri kadar kişisel gelişimleri de bizim için önemlidir. Öğrencilerimizin yaşam boyu sürdürülebilir beceriler kazanmaları konusunda onları desteklemeyi amaçlarız. İletişim becerileri çalışmalarımız; öğrencilerimizin kendilerini ifade etme, empati kurma, akran ve karşı cins ile sağlıklı ilişkiler kurma, iyi birer dinleyici olma ve olumlu davranış geliştirmeleri üzerine yoğunlaşmaktadır. DUYGULARI İFADE ETME:…

Temmuz 2, 2020
Yorum yapılmamış
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİMİZ

            Rehberlik servisi öğrenciyi disipline etme ve kontrol amacı gütmez. Rehberlik servisi; öğrencilerin kişisel, eğitsel ve mesleki gelişimlerinde onlara destek sağlamayı, sorun çözme becerilerini kazandırmayı, kendi potansiyellerini ortaya çıkartmada yardımcı olmayı ve bu süreçlerde de öğretmenler ve veliler ile iş birliğinde ilerlemeyi amaçlar fakat asıl önemli olan, bu iş birliğinin öğrenci ile sağlanabilmesidir. Psikolojik danışmanlık…

Temmuz 2, 2020
Yorum yapılmamış